Urban myth of niet: ‘barbecues wekken samen meer energie op dan zonnepanelen’

barbecue-met-vrienden

Een lange, hete zomer is goed voor de opbrengst van zonnepanelen. Maar het is óók perfect barbecueweer. Tijdens zo’n barbecue met vrienden komen natuurlijk de verhalen. Zo’n urban myth is bijvoorbeeld de energieopbrengst van zonnepanelen versus de vrijgekomen energie uit houtskool. Als je alle barbecues in ons land bij elkaar optelt, zou daarbij méér (hernieuwbare) energie vrijkomen dan jaarlijks wordt opgewekt met zonnepanelen in Nederland. Waar of niet?

Barbecue versus zonnepaneel, wat brengt er meer hernieuwbare energie op?

In Nederland was afgelopen jaar 6,6% van alle energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dat meldt het CBS in haar jaarrapportage hernieuwbare energie. Zonne-energie, warmtepompen biogas, het zijn allemaal manieren om duurzaam te verwarmen en stroom op te wekken. Maar ook de opgeslagen energie die vrijkomt uit de verbranding van houtskool wordt bijvoorbeeld gemeten door de statistici – precies wat er gebeurt tijdens het barbecueën!

Op weg naar energieneutraliteit in 2050

Hernieuwbare (duurzame) energie is duidelijk in opkomst in ons land. In 2050 moet de gebouwde omgeving volledig energieneutraal zijn. Dat duurt nog 32 jaar, maar vergis je niet: er moet ook veel gebeuren. Professionele installateurs zijn schaars en om zeker te stellen dat alle noodzakelijke stappen in 2050 zijn gezet, moeten er nú actie worden ondernomen.

Zon en wind

De cijfers van het CBS laten zien dat duurzame energie in de lift zit. Maar tegelijkertijd is er ook nog veel werk te verzetten. Zo is het aandeel zonne-energie in 2017 met maar liefst 30% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Toch is de opgewekte 8.876 terajoule slechts 0,42% van het totale energieverbruik in ons land.

Windenergie doet het al beter, met 34.710 terrajoule. Bijna 2% van de totale energieopbrengst (1,66%) wordt met behulp van wind gegenereerd – zowel in ons land als op de Noordzee.

Warmtepomp

Aardwarmte (warmtepompen) is met 4.079 terajoule (0,19%) nog geen grote bron van hernieuwbare energie, maar wel duidelijk in opkomst. Steeds meer huizenbezitters gaan over tot de aanschaf van een warmtepomp en ook steeds meer installateurs wagen zich hieraan.

Vragen die consumenten vooral hebben bij de warmtepomp zijn de prijs, het plaatsen ervan en het geluidsniveau.

Warmtepompen

Broodje aap?

In Nederlandse open haarden is in 2017 voor 2.516 terajoule (0,12%) aan hernieuwbare energie omgezet in warmte, het verbranden van houtskool blijft steken op 270 terajoule (0,01%).

Zonnepanelen blijken met 8.876 terajoule maar liefst 32 keer meer energie op te hebben gewekt in 2017 dan is vrijgekomen tijdens het barbecueën. Conclusie: het is een broodje aap-verhaal dat er tijdens het barbecueën meer hernieuwbare energie wordt opgewekt dan in zonnepanelen. Maar tegelijkertijd is er wél werk aan de winkel om Nederland koploper te maken op dit vlak. 

Een warm pleidooi voor zonne-energie

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt