Een op de tien Nederlanders zoekt een koopwoning

Architect ontwerpt een nieuwbouwwoning (illustratief beeld)

Het aantal Nederlanders dat serieus overweegt binnen twee jaar een woning te kopen is gestegen tot een tiende van de bevolking. Bij de bouwers hebben de optimisten de overhand gekregen.

Consumentenvertrouwen fors toegenomen sinds 2013

Uit onderzoek van het CBS komt naar voren dat momenteel zeventien van de twintig volwassenen tevreden zijn met het leven. Gemiddeld rapportcijfer: 7,5. Bijna 90 procent van hen is blij met zijn woning en de buurt waarin hij leeft. In de zeer stedelijke gebieden is de euforie duidelijk minder, maar ook daar stralen vier op de vijf mensen tevredenheid uit. Het consumentenvertrouwen is sinds het dal in 2013 fors toegenomen. In de eerste twee maanden van dit jaar waren de tobbers nog net in de meerderheid. In mei hebben de optimisten een voorsprong van 4 procent. Een groep van 3 procent is druk bezig om dit of volgend jaar een woning te kopen. Nogmaals 6 procent heeft concrete plannen om tot woningkoop over te gaan.

Bijna een kwart laat onderhoud uitvoeren

De belangstelling voor onderhoud of uitbreiding van de woning stabiliseert op een hoog niveau. Bijna een kwart trekt de portemonnee voor een verfbeurt, tuinkamer of het plaatsen van een dakkapel. De bruto investeringen in vaste activa lagen maar 14,3 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De bouwnijverheid bereikte in de crisis zijn dieptepunt in 2013. Sindsdien is vrijwel onafgebroken herstel te zien. Voor het eerst sedert 2008 verwachten meer aannemers uitbreiding dan krimp van de personele sterkte. Het toegenomen vertrouwen is vooral gebaseerd op de aantrekkende woningmarkt.

Bron: Cobouw